• وزیر دفاع آمریکا: نیروهای ارتش عراق از رمادی فرار کردند
    کارتر مدعی شد:" در حالی که تعداد نیروهای عراقی بسیار بیشتر از داعش بود، اما آنها در برابر داعش مقاومت نکردند و گریختند."شد:" در حالی که تعداد نیروهای عراقی بسیار بیشتر از داعش بود، اما آنها در برابر داعش مقاومت نکردند و گریختند."

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب