• سقوط نخستین شهر شیعی در عراق
    افراد مسلح وابسته به گروه دولت عراق و شام موسوم به (داعش) شهرک تل عفر واقع در شمال غرب عراق را تحت کنترل خود درآوردند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب