• جانی ترین تک تیرانداز جهان
    وی توانست فقط در یک روز از جنگ در افغانستان، ۹۰ تن از نیروهای طالبان را به ضرب گلوله بکشد. او از لحاظ شمار کشتار، از تک تیرانداز مشهور آمریکایی نیز رکورد بیشتری داشته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب