• نگاهی به قابلیت های پهپادی نیروهای مسلح ایران
    کسب اطلاعات و درک شرایط ژئوپلتیکی و نحوه موضع گیری نیروهای دشمن در محورهای عملیاتی از دیرباز به عنوان مسئله ای تعیین کننده در منازعات منطقه ای و فرامنطقه ای مورد توجه کارشناسان مسائل نظامی استراتژیک بوده، که در گذشته این فرآیند طی عملیات های مستقیم...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب