• چگونه سیگار را ترک کنیم؟
    اگر می خواهید سیگار را ترک کنید، باید هوس ها را پشت سر بگذارید و بر تله های روانی غلبه کنید. یکی از مهم ترین چیزهایی که می تواند در این مسیر به شما کمک کند، ورز شاست. مطلب زیر را بخوانید تا متوجه شوید چطور ورزش می تواند به شما کمک کند در این کار موفق شوید.
  • بیرون کردن نیکوتین از بدن با 8 ماده غذایی
    سیگار کشیدن یکی از بدترین عادت ها است که خیلی ها گرفتار آن هستند. همه ما از این واقعیت آگاهیم اما همه نمی توانند موفق به ترک سیگار شوند. نیکوتین فشارخون را به سرعت بالا برده و به ریه  آسیب جدی می زند. علاوه بر این، حتی اگر سیگار را ترک کنید، نیکوتین تا چند سال همچنان به بدنتان آسیب می زند اما با دنبال کردن یک سبک زندگی و برنامه غذایی سالم می توانید نیکوتین را از بدنتان بیرون کنید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب