• هجوم خرگوش ها به پایتخت
    در استرالیا، کشتن خرگوش نه تنها اشکالی ندارد، بلکه میلیون ها دلار بودجه عمومی کشور صرف کشتار این جونده خوش زاد و ولد می شود. با این حال، در چند روز گذشته هزاران خرگوش بوته زارها را رها کرده و راهی پایتخت استرالیا شده اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب