• هدایت‌های مقام معظم رهبری، چراغ راه پیشبرد مذاکرات بود
    روحانی نام گذاری سال ۹۴ تحت عنوان «دولت، ملت؛ همدلی و همزبانی» را بهترین عیدی از سوی مقام معظم رهبری برای دولت و ملت توصیف و تصریح کرد: یکی از اولین برکات همدلی و همزبانی دولت و ملت، توفیقی بود که در آغاز سال ۹۴ در عرصه هسته ای به دست آمد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب