• سرنوشت هدیه روحانی به «بردی‌ محمداف»
    رییس  جمهوری ترکمنستان اتوبوسی که چند هفته پیش از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر وی به عشق آباد هدیه گرفته بود، به مجتمع یتیمان عشق آباد، اهدا کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب