• حادثه‌دیده پارک «ارم» گرفتار هزینه بیمارستان
    هزینه درمان نگار تاکنون بالغ بر 50میلیون  تومان شده است. پارک ارم در آغاز روند درمان پنج میلیون از هزینه ها را پرداخت کرد و به صورت شفاهی متعهد شد همه هزینه ها را بپردازد اما وقتی بعد از سه ماه فاکتور 27میلیونی را به آنها دادم، گفتند هزینه درمان خیلی زیاد شده است و ما اختیار پرداخت این مبلغ را نداریم...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب