• کاخ سفید تخلیه شد
    به دنبال عبور یک نفر از نرده های کاخ سفید، کارکنان و خبرنگاران ، ساختمان را به مدت یک ساعت تخلیه کردند. کارکنان و خبرنگاران حاضر در کاخ سفید جمعه شب به دلیل هشدار امنیتی محل را ترک کردند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب