• هشدار وزیر نیرو درباره جهش مصرف آب
    وزیر نیرو با تاکید بر بروز چالش های جدی در مصرف آب کشور گفت: این راهکار که هر جای کشور آب کم بود می توان از جای دیگر انتقال داد، سپری شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب