• روحانی: همه فاسد می‌ شوند اگر...
    رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید تجمیع قدرت را از بین ببریم، گفت: با تجمیع قدرت در یک نهاد، فساد درست می شود.وی خاطرنشان کرد: اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می شوند.
  • باید با فساد مبارزه کنیم و به هیچکس رحم نکنیم
    رئیس جمهوری با بیان اینکه متاسفانه در جامعه ما فساد وجود دارد، گفت: همزمان که با تورم، رکود و بیکاری مبارزه می کنیم باید با فساد نیز مبارزه و برای کاهش آن تلاش کنیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب