• اذعان مجری بهایی "من و تو" به همجنسگرایی
    این تلویزیون ماهواره ای با استخدام و مدیریت افراد همجنس باز همچون رها اعتمادی، علاوه بر هدف گیری نظام جمهوری اسلامی و فرهنگ مردم ایران، بارها و بارها به تبلیغ پدیده شوم همجنس بازی پرداخته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب