• همخانگی مجردهای غریبه در زندگی سفید
    پل های هوایی و دیوارهای شهر می توانند وسیله اطلاع رسانی درباره نیاز به همخانه و تقسیم وجه اجاره یک خانه باشد، گاهی هم فضای مجازی محل مناسبی برای انتشار این آگهی هاست. آگهی هایی که بعضی پر از شرط و شروط و اما و اگر هستند و بعضی دیگر شرایط ساده تری دارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب