• همزبانی با سوال، همدلی با استیضاح
    در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» نامیده شده است، دولت در یک هفته از سوی مجلس نشینان یک کارت زرد دریافت می کند و استیضاح یکی دیگر از وزرای کابینه نیز اعلام وصول می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب