• همزبانی با سوال، همدلی با استیضاح
    در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» نامیده شده است، دولت در یک هفته از سوی مجلس نشینان یک کارت زرد دریافت می کند و استیضاح یکی دیگر از وزرای کابینه نیز اعلام وصول می شود.
  • همزبانی و همدلی با پدر و مادر
    همزبانی و همدلی با کسانی که اولین سخنان زندگی را به ما یاد دادند ، شاید مهم ترین همدلی زندگی مان باشد...
  • تبعات کم‌توجهی به بازنشستگان
    متاسفانه بازنشستگان در ساختار اجتماعی ایران به عنوان بازوی فکری سازمانی که در آن کار کرده اند، محسوب نمی شوند و پس از بازنشستگی به نوعی رها می شوند. مردان فشار ناشی از بی تفاوتی ساختار به آنها را در نهاد خانواده خالی می کنند و همسر نخستین کسی است که در معرض برخورد قرار می گیرد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب