• بکهام صدای همسایه ها را درآورد
    بازسازی خانه دیوید بکهام موجب سرو صدای بیش از حد، آلودگی و گرد وخاک و ازدحام بیش شده و اعتراض همسایه ها را به دنبال داشته است.
  • زن جوان قربانی کینه مرد شرور شد
    فردی که به قصد انتقام از ساکنان یک مجتمع مسکونی، شبانه وارد خانه یکی از زنان همسایه شده و او را مورد آزار و اذیت قرار داده بود، دستگیر شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب