• افسردگی در یکی از زوج ها
    وقتی یکی از همسران افسرده می شود ، نمی توان توقع داشت که به تنهایی از پس این مشکل بربیاید. حمایت همسر در رفع افسردگی تاثیر زیادی دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب