• امان از این شوهران بی‌ مسئولیت!
    شما هم حتما در اطرافتان با همسران بی  مسئولیتی مواجه بوده اید که به هیچ عنوان زیر بار وظایفی که دارند نمی روند و مدام مسئولیت های مختلف در رابطه با خانواده  را پشت گوش می اندازند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب