• فتوای زن داعشی برای همسران تروریست‌ها!
    «ام سمیه مهاجر» یکی از زنان عضو داعش در مقاله ای که آن را در مجله انگلیسی زبان داعش منتشر کرد، خطاب به همسران تروریست های عضو گروه های النصره و القاعده بیان کرد: تمام رابطه های شما با همسران تان حکم زنا را دارد، زیرا آنان مرتد هستند، پس آن ها را رها کنید و بهداعشی ها بپیوندید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب