• همه همسران رؤسای جمهور ایران +عکس
    همسران روسای جمهور ایران اگرچه از الگوی کشورهای غربی در کسب جایگاه بانوی اول پیروی نکرده اند، اما قطعاً همواره در کنار همسرانشان، آنها را در پیشبرد کارها یاری داده اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب