• ازدواج با همسری معلول
    سلامت جسمانی یکی از شروط لازم برای اقدام به ازدواج است اما همه افراد در معرض معلولیت و آسیب های جسمانی قرار دارند. حال اگر شخصی از بیماری خاصی رنج می برد در مرحله آشنایی و خواستگاری چگونه باید این موضوع را مطرح کند یا اگر شخصی قصد دارد ازدواج کند چگونه باید از سلامت جسمانی طرف مقابل اطمینان حاصل کند؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب