• "دلواپس"های تهران و لندن چگونه با یکدیگر همسو شدند؟
     در روزهای اخیر اظهارات دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در رسانه های داخلی بسیار جنجال برانگیزتر از رسانه های خارجی شد و افراطیون که گمان می بردند از آب گل آلود می توانند ماهی بگیرند، با جدیت وارد میدان شدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب