• چرا جدایی اسکاتلند از انگلیس رای نیاورد؟
    در پیمایشی بعد از همه  پرسی درباره استقلال اسکاتلند از انگلیس، انبوه جوانان اسکاتلندی به جدایی از انگلیس رای مثبت داده بودند؛ بنابراین برگزاری همه پرسی دیگر در آینده نتایج دیگری را رقم خواهد زد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب