• پورمحمدی: حکومت راه بهشت را هموار کند
    پور محمدی گفت: ما بايد راه بهشت را براي مردم هموار كنيم. يعني مردم را هدايت و راهنمايي كنيم. اين كار دولت است. حكومت و دولت بايد راه رسيدن به بهشت را براي جامعه هموار كند...
  • پورمحمدی: حکومت راه بهشت را هموار کند
    پور محمدی گفت: ما بايد راه بهشت را براي مردم هموار كنيم. يعني مردم را هدايت و راهنمايي كنيم. اين كار دولت است. حكومت و دولت بايد راه رسيدن به بهشت را براي جامعه هموار كند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب