• تصاویر بی نظیر ازپهپاد همه کاره
    تا کنون هواپیماهای بدون سرنشین هرکدام برای انجام یک کار خاص ساخته می شدند و می توانستند تنها یک کار مشخص انجام دهند اما این هواپیمای بدون سرنشین می تواند چند کار را هم زمان انجام دهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب