• پدرم بارها هواپیمای آسیب‌دیده را نشانده بود
    19مرداد وقتی خبر سقوط هواپیمای ایران140 در شهرک آزادی تهران روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت این نگرانی به وجود آمد که هواپیما با ساختمان های مسکونی برخورد کرده باشد اما هواپیمای ایرانی-اکراینی در محوطه ای سقوط کرد که هیچ خانه و ساختمانی نبود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب