• هوای اسیدی اصفهان؛ تمام شیشه‌ها بالاست
    حادثه اسیدپاشی به تنی چند از زنان بی دفاع اصفهان، درحالی توجه عموم و رسانه ها را به خود جلب کرد که این حادثه نه اولین اسیدپاشی در جامعه بوده و نه آخرین آن خواهد بود؛ آخرین نخواهد بود چرا که از شواهد و قرائن پیداست که سوزاندن و متلاشی کردن چشم و چهره شهروندان، ظاهرا و به دلیل عدم برخورد قاطع با مجرمان این نوع جرایم، چه از سوی قربانیان و چه از سوی مجریان قانون، عرصه بی صاحب تصور شده است!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب