• هوشمندسازی مدارس تهران به کجا رسید؟
    به گفته معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران، تاکنون 2308 مدرسه در تهران در طرح هوشمندسازی قرار گرفته اند که  60 درصد این مدارس غیر دولتی هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب