• به شیرخوارتان هویج خنک بدهید
    پژوهشگران می گویند در شیرخواران به جای دندان  گیرهای پلاستیکی از هویج خنک استفاده کنید. بررسی های تازه در آلمان نشان داده است برخی از دندان  گیرهای پلاستیکی حاوی نوعی ماده شیمیایی است که زمینه ساز اختلال در رشد کودک می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب