• کدام نوع هپاتیت با رابطه جنسی منتقل می شود؟
    هپاتیت های ویروسی B و C از بیماری های بسیار جدی کبد محسوب می شوند که می توانند از طریق روابط جنسی هم از فردی به فردی دیگر منتقل شوند. حدود 450 میلیون نفر در جهان به هپاتیت B و حدود 200 میلیون نفر مبتلا به هپاتیت C هستند!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب