• رژیم اسراییل بان کی مون را کنترل می‌کند
    بان کی مون اذعان داشته است، دستیاران وی و هیات رژیم صهیونیستی برنحوه نگارش متن نامه همکاری می کنند و سوزان رایس از بان کی مون می خواهد در این رابطه قبل از ارسال نامه به شورای امنیت، با او مجددا تماس بگیرد و هماهنگی داشته باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب