• چرا هیچ کشوری میمون به فضا نمی‌فرستد؟
    سیاست های فضایی دولت قبل مبنی بر ارسال میمون به فضا با هدف دستیابی به فناوری ماموریت های سرنشین دار فضایی، نمونه مشابهی در دیگر کشورهای در حال توسعه ندارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب