• چندی از سخنان زیبای والت ویتمن
     ابرهای غارتگر دیرزمانی پیروز نخواهند ماند، دیر زمانی صاحب آسمان نخواهند بود و اختران را تنها به ظاهر در کام خود فرو می برند. والت ویتمن    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب