• دو دختر امریکایی، غرق در شپش و کثافت!!
    پلیس وقتی وارد خانه ای در جورجیا شد، دو دختر بچه 4 و 5 ساله را غرق در نجسی و شپش و شکلات یافت. آنها نمی توانستند بدرستی بایستند چرا که دختر بچه 5 ساله 71 کیلو و بچه 4 ساله 40 کیلوگرم هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب