• واژه مقدس مادر
    اگر قرار باشد از میان همه واژه ها به تعداد انگشتان دست واژه انتخاب کنیم ، یقینا یکی از آنها واژه مقدس " مادر " خواهد بود. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب