• واکسن‌های ضروری کودکان پنج گانه شد
    از این پس، واکسن پنج گانه یا «پنتاوالان» که چهار جزء آن یعنی دیفتری، سیاه سرفه، کزاز و هپاتیت «ب» در کشور از سال ها قبل در برنامه واکسیناسیون ملی قرار داشته است، در کنار جزء پنجم یا واکسن هموفیلوس آنفلوآنزا به نوزادان دو تا شش ماهه تزریق خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب