• پاسخ به شایعه جنجال برانگیز «واکس سیب»
    در پی طرح شایعه استفاده از واکس شیمیایی برای ماندگاری بیشتر سیب، مدیر کل دفتر میوه های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: واکس مورد نظر به صورت طبیعی از خود میوه تولید می شود و هیچ ضرری برای انسان ندارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب