• قرصی که باعث می‌شود ۱۲۰ سال عمر کنید
    این قرص که نام آن در حال حاضر گفته نشده است نوع جدیدی از آنتی اکسیدان است؛ به گفته محققان این قرص قادر است بر روی میتوکندری و واکنش های شیمیایی که باعث طول عمر سلول های انسانی می شود، اثر گذارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب