• معادله چند مجهولی وحدت اصولگرایان حل می‌شود؟
    پیرمردان خیابان خردمند جنوبی، روز چهارم خرداد میزبان جوانان جویای نام اصولگرایی بودند که این روزها بیش از همیشه تب و تاب ورود به انتخابات را دارند. دیدارهای موتلفه، ایثارگران و پایداری برای وحدت اصولگرایان در این چند ماه با شتاب بیشتری انجام شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب