• چکمه‌ای برای چاق شدن!
    پژوهشگران دانشگاه کارنگی ملون نوعی اسکلت خارجی همانند کفش برای پا طراحی کرده اند که باعث راه رفتن آسان تر و مصرف کالری کمتر در راه پیمایی می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب