• مسابقات انسان بازی گاوها!! + عکس
    با کلمه گاوبازی یا گاوچرانی آشنا هستید و می دانید که یک رسم یا ورزش خاصی است که در کشورهای لاتین طرفدار دارد. در این مسابقات انسان ها با گاو مبارزه می کنند و در نهایت آن را می کشند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب