• ارتباط ورم و پف آلودگی بدن با تغذیه
    ادم (ورم) علائم مختلفی را شامل می شود که از آن جمله می توان به بادکردگی و پف آلودگی اطراف چشم ها، صورت و گونه ها، پشت دست ها، مچ پاها، روی پنجه های پاها و ساق پا اشاره کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب