• گزارش سازمان ملل متحد درباره توسعه در ایران
    سازمان ملل متحد، خلاصه گزارش فعالیت های توسعه ای صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی تحت عنوان «چارچوب کمک های توسعه ای ملل متحد» (UNDAF) را روز چهارشنبه در محل سازمان ایرانی مجامع بین المللی وزارت امورخارجه رونمایی کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب