• اقلام خوارکی سبدکالا عوض می شود
    معاون توسعه بازرگانی داخلی وزرات صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه ریزی ها مبنی بر توزیع دومین سبد کالا از 20 اردیبهشت است اما احتمال جابه جایی در محتویات سبد نیز وجود دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب