• خبرهایی از هشتمین دورمذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵
    مذاکرات وزیران امورخارجه ایران، آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از سه دور گفت وگو که نزدیک به هفت ساعت به طول انجامید، چهارشنبه شب به وقت محلی در وین پایان یافت. وامروز ادامه می یابد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب