• طارق عزیز درگذشت
    او یک مسیحی و عضو ارشد حزب بعث عراق بود که به هنگام ریاست جمهوری صدام در عراق سمت های عالیرتبه ای از جمله وزیر خارجه داشت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب