• چگونه در شغل خود حرفه ای رفتار کنیم؟
    می توان با رعایت قوانین کاری و انجام به موقع وظایف کاری تبدیل به فردی حرفه ای شد، اما زمانی که قوانین جدیدی اعمال می شوند که قبل از شروع کار برای کارمندان توضیح داده نشده اند، انجام این کار سخت می شود.
  • کنترل تمام وسایل با یک حلقه ازدواج
    یک حلقه کوچک موسوم به Nod که بی شباهت به حلقه ازدواج نیست می تواند تمام وسایل الکترونیک مورد استفاده افراد را با استفاده از فناوری بلوتوث کنترل کند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب