• چند اثاثیه غیر معمولی و کاربردی
    واژه «geek»، مفهمومی نامتعارف و  اغلب منفی در ذهن همه ایجاد می کند. برخی موارد به تکنسین کامپیوتر گفته می شود و گاهی اوقات به فردی مبتکر در طراحی اجزای سرگرم بخش القا می شود. روی سخن ما با مورد دوم است
  • ایده هایی جالب برای جین های قدیمی
    اگر شما هم شلوارهای جین قدیمی دارید آنها را دور نیندازید. از ایده های زیر کمک بگیرید و وسایل جالبی درست کنید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب