• چند اثاثیه غیر معمولی و کاربردی
    واژه «geek»، مفهمومی نامتعارف و  اغلب منفی در ذهن همه ایجاد می کند. برخی موارد به تکنسین کامپیوتر گفته می شود و گاهی اوقات به فردی مبتکر در طراحی اجزای سرگرم بخش القا می شود. روی سخن ما با مورد دوم است

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب